Organik Hakkında

Organik yapısı bozulmamış toprak üzerinde, organik tohum, fide, fidan, çelik, misel gibi üretim ve çoğaltım materyalleri kullanılarak, ayrıca, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve eklerinde belirtilen toprak iyileştiriciler, gübreler, bitki koruma ürünleri dışında herhangi bir girdi ve katkı maddesi kullanılmadan yapılan; insan gıdası, hayvan yemi, bitki besleme, üretme materyali elde edilmesi, hammaddesini tarımdan alan sanayilere organik hammadde temini, tıbbi ve bilimsel amaçlarla, her aşaması organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerine göre üretilen, bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunun denetiminde kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim faaliyetleridir.

Organik zeytinyağı, zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanılmadan üretilen zeytinlerden naturel olarak elde edilen ve doğrudan tüketilebilen ve sertifikalandırılan zeytinyağıdır. Zeytinyağının organik olarak nitelendirilebilmesi için, arındırılmış toprakta yetişen zeytin ağacının, sanayi ve çevre kirliliğinden ve özellikle kimyasal ilaç ve gübre kullanılan tarımsal faaliyetlerden uzak olması gerekir. Organik üretimi yapılan zeytinler toplama aşamasında kayıt altına alınır, uluslararası kalite kontrol şartlarına göre sertifikasyon firmaları tarafından sıkımı denetlenir. Organik zeytinyağı 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve TR-27676 sayılı Organik Tarım Yönetmeliği'ne uygun olarak üretilmeli ve zeytin meyvesinin üretiminden zeytinyağı elde edilmesine, depolamadan doluma kadar üretimin her aşamasında denetlenip, sertifikalandırılmasıdır. Tarım Bakanlığı'nın kontrolü altında üretildiğini belgeleyen, Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım Logosu etikette yer almak zorundadır.